همکاران شرکت

دکتر علی باستی
مشاور علمی و فنی طرح‌ها
عضو هیئت علمی – دکتری ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی توکیو ژاپن
basti@ascteam.comali.basti
مهندس حامد خانی‌پور
مدیر عامل
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی
hamed_khanipoor khanipour@ascteam.com
مهندس سید سعید موسوی
رئیس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی
seyed.saeed.mousavi mousavi@ascteam.com
مهندس مینا رسولی
کنترل پروژه
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی
rasouli@ascteam.com
مهندس محمدرضا عاکف
کنترل پروژه
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی
mohamadreza_akef akef@ascteam.com
مهندس میلاد رضوی
مدیر روابط عمومی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی
milaad_r razavi@ascteam.com
مهندس مجتبی شاه‌بیگی
واحد مهندسی شیلات
کارشناس ارشد تغذیه - دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان
m.shahbeygi@ascteam.com
مهندس سجاد خانی‌پور
واحد طراحی مهندسی - معاونت مالی و اداری
کارشناسی ارشد - سازه‌های هیدرولیکی
ss
مهندس محسن امیدی
واحد طراحی مهندسی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی
omidi@ascteam.com
مهندس الیاس ملکی
واحد طراحی مهندسی
کارشناسی مهندسی مکانیک - گرایش حرارت و سیالات
shekafandee maleki@ascteam.com
مهندس محمد آریایی
تحقیق و توسعه (شکل‌دهی فلزات)
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی
مهندس سیده زهرا موسوی
تحقیق و توسعه
کارشناسی مهندسی شیمی
z.mousavi@ascteam.com