شکل‌دهی تدریجی ورق

در صنعت ورقکاري، روش هاي مختلفی به کار گرفته می شود تا به ورق فرم خاصی داده شود که عمده این روش‌ها بر مبناي استفاده از سنبه و ماتریس پایه گذاري شده است. بدین منظور سنبه و ماتریسی مطابق با هندسه دقیق قطعه‌اي که شکل دهی می‌گردد، آماده شده و طی یک عملیات پرسکاري، شکل دلخواه روي ورق ایجاد خواهد شد. به طور کلی این روش ها براي تولید انبوه مورد استفاده قرار می گیرند چرا که هزینه بالاي آماده سازي قالب ها به حدي است که در تولیداتی با حجم کم و یا نمونه‌سازي اصلا صرفه اقتصادي نخواهد داشت. گرایش مشتری کنونی نیز به حجم کمتر تولید و کیفیت بالاتر تولیدات گوناگون است. با در نظر گرفتن نیازهای جدید، فضای جدیدی در کارخانه های تولید ایجاد شد تا بخش های مختلف بازار را ارضا کند. بنابراین، ابداع چرخه های کم تیراژ نیازی اساسی در زمان کنونی به شمار می آید.

در بسیاری از فرآیندهای تولید، ساخت نمونه اولیه گامی مهم در تولید یا بهبود فرآیند پیش ازتولید انبوه به شمار می‌آید. این امر سبب ارزیابی مقدماتی تولید در طول فرآیند طراحی است و زمان توسعه ساخت تولید را کاهش می‌دهد. تولید آزمایشی قالب و مدل‌های نمونه برای آزمایشات با سرعت پایینی صورت می گیرد و به روش سعی و خطا و تجربه و مهارت کارگران وابسته است. به علاوه، هزینه سرمایه گذاری و زمان مصرفی برای تهیه قالب، نمونه اولیه و قطعات پیش تولیدی فرآیندهای مرسوم را دچار هزینه های گزاف می‌کند.

 براي رفع این مشکل در تولیداتی با حجم کم و یا در مقیاس نمونه سازي، روش جدیدي ابداع شده است که به روش شکل‌دهی تدریجی معروف گشته است که در آن سنبه و ماتریس و به طور کلی قالب پرس حذف شده است .روش شکل‌دهی تدریجی، یکی از روش‌هاي نوین نمونه‌سازي سریع ورق محسوب می شود که در سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است..علاوه بر نمونه‌سازي، این فرآیند براي بازسازي قطعات فرسوده که قالب هاي آنها از سرویس خارج شده اند نیز مناسب است.

در این روش شکل‌دهی، یک ابزار که عمدتا سرکروي است، جایگزین سنبه و ماتریس شده و با بسته شدن روي ماشین کنترل عددي، مسیري را که توسط کدهاي عددي تعریف می شود، پیموده و شکل قطعه مورد نظر را روي ورق فرم دهی می‌کند.

براي این منظور ابتدا مدل سه بعدي قطعه با استفاده از نرم افزارهاي طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر نظیر کتیا  و یا پاورمیل به کدهاي ماشینکاري تبدیل شده و سپس این کدها با انتقال به ماشین کنترل عددي، ابزار را براي حرکت در ورق هدایت می‌کنند. استفاده از روشهاي مبتنی بر طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر که یکی از ارکان اصلی شکل دهی تدریجی محسوب می شود، سبب شده است که بتوان شکل هاي بسیار پیچیده را نیز با این روش تولید نمود و این روش را عملاً  براي ساخت گستره وسیعی از قطعات مورد توجه قرار داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*