اقدامات عملیاتی

ساخت ماکت

برای حصول اطمینان از طراحی هندسه سازه اصلی، لازم دیدیم از الوارهای چوبی برای امتحان درستی کار استفاده نماییم. بنابراین‌ برش‌های لازم برای قطر یک متر انجام شد و با کنارهم قرار دادن هر بخش کره نهایی به دست آمد که در عکس های زیر قابل مشاهده است.

 

 

ساخت نمونه اولیه

برای طی کردن سیر تکاملی طرح با هدف تجاری سازی بر آن شدیم نمونه ۳ متری با اجناس اصلی در مقیاس آزمایشگاهی را ساخته و تست‌های دریایی را بر روی آن انجام دهیم. کارهای کارگاهی این نمونه در کارگاه سفیدار واقع در دروازه لاکان شهر رشت انجام شد و پس از ساخت پانل ها، برای نصب در دریا به ساحل جفرود منتقل گردید.

 • سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
  سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
 • نصب اولین نمونه در دریا
  نصب اولین نمونه در دریا
 • نصب اولین نمونه در دریا
  نصب اولین نمونه در دریا
 • بازدید معاونت پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه گیلان
  بازدید معاونت پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه گیلان
 • بازدید اعضای هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان
  بازدید اعضای هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان
 • گروه غواصی شرکت
  گروه غواصی شرکت
 • نمایی از قفس داخل دریا
  نمایی از قفس داخل دریا