مزایای پرورش ماهیان دریایی در قفس

  • وجود شرایط زیستی و اکولوژیکی مناسب‌تر پرورش در دریا و کمتر بودن بیماری‌های ماهیان در آب‌های لب‌شور نسبت به آب شیرین و در نتیجه تولید ماهیان با کیفیت و همین­طور نزدیک بودن طعم و مزه آبزیان تولید شده به ماهیان صید شده از دریا.
  • بهره‌برداری از پهنه وسیع دریا با توجه به محدودیت استفاده از منابع آب شیرین.
  • تقلیل هزینه اجرایی و سرمایه‌گذاری ثابت و امکان جذب سرمایه‌های کلان در زمینه آبزی پروری دریایی.
  • امکان افزایش تولیدات آبزی‌پروری دریایی با هدایت تشکل‌های صیادی و کمک به ذخایر ماهیان بومی دریا.
  • فراهم نمودن زمینه‌های جدید اشتغال در استان‌های ساحلی.
  • سهولت و سرعت احداث در اجرا و عدم نیاز به توقف پرورش دوره‌ای و عملیات پالایش به علت سهولت در تخلیه و استحصال.
  • کاهش تجمع آلودگی در محیط به واسطه حجم بالا و جریان دائمی آب و همین‌طور سهولت انتقال قفس در صورت ضرورت.