تکنولوژی الکتروهیدرودینامیک

الکتروهیدرودینامیک در دهه­‌های گذشته محققان تلاش زیادی را در جهت بهبود کنترل جریان و افزایش انتقال حرارت حاصل از آن، به منظور طراحی سیستمی با عملکرد بهینه صرف کرده­‌اند. تاکنون روش­‌های مختلفی برای این منظور ارائه شده است که با استفاده از پتانسیل بالقوه سیستم­‌ها انتظارات موجود را تا حد قابل قبولی برآورده کرده­‌اند. روش­‌های ادامه مطلب …