دستگاه‌ خمکاری دورانی-کششی

امروزه صنایع سازنده‌ی لوله، با چالش های زیادی در بازار فروش کالاهای خود مواجه هستند. مشتریان خواهان محصولاتی در شکل‌ها و ابعاد متنوع می‌باشند. بدین ترتیب زمانی که شکل‌ها از استانداردهای معمول خارج شده و ابعاد محصول خواه خیلی کوچک و خواه خیلی بزرگ شود، سازندگان با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو خواهند شد.

شکل دهی چرخشی ورق

   در گذشته ای نزدیک متخصصین شکل دهی ورق‌های فلزی در انتخاب فرآیند، برای شکل دهی یک هندسه خاص انتخاب چندانی نداشته و فرآیندهای موجود بسیار محدود بودند.اما در زمان حاضر و با پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، به ویژه در زمینه کنترل دقیق و کارامد، متخصصین معمولا باید بین چند فرآیند به انتخاب ادامه مطلب …