دستاوردها

دستاوردها

اختراعات

گواهی ثبت اختراع قفس کروی پرورش ماهی

گواهی ثبت اختراع دستگاه خمکاری سه بعدی لوله

با قابلیت کاهش قطر لوله به روش شکل‌دهی تدریجی

تاییدیه

                                   پارک علم و فناوری استان گیلان

اعلام آمادگی پارک برای حمایت مالی و معنوی

از طرح پروژه قفس پرورش ماهی

                           موسسه تحقیقات شیلات ایران

              اعلام آمادگی برای انجام پروژه مشترک

                         در قالب یک طرح کلان ملی