شکل دهی چرخشی ورق

   در گذشته ای نزدیک متخصصین شکل دهی ورق‌های فلزی در انتخاب فرآیند، برای شکل دهی یک هندسه خاص انتخاب چندانی نداشته و فرآیندهای موجود بسیار محدود بودند.اما در زمان حاضر و با پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، به ویژه در زمینه کنترل دقیق و کارامد، متخصصین معمولا باید بین چند فرآیند به انتخاب ادامه مطلب …