دستگاه‌ خمکاری دورانی-کششی

امروزه صنایع سازنده‌ی لوله، با چالش های زیادی در بازار فروش کالاهای خود مواجه هستند. مشتریان خواهان محصولاتی در شکل‌ها و ابعاد متنوع می‌باشند. بدین ترتیب زمانی که شکل‌ها از استانداردهای معمول خارج شده و ابعاد محصول خواه خیلی کوچک و خواه خیلی بزرگ شود، سازندگان با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو خواهند شد.