نیروگاه دودکش خورشیدی

با توجه به نیاز روز افزون منابع انرژی ارزان قیمت و نامحدود، انرژی های تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از منابع اصلی انرژی های تجدید‌پذیر انرژی خورشیدی می باشد. دو مساله بسيار مهم در اين زمينه، دائمي و قابل دسترس بودن اين انرژي در تمام قسمت هاي کره زمين است که مسلماً بسته ادامه مطلب …